Poland
  Cyprus
  Portugal
  Turkey
  Bulgaria
  Italy
  Latvia  BULGARIA
  CYPRUS
  HUNGARY
  POLAND
  PORTUGAL
  SPAIN
  ITALIA - Scuola Primaria
  ITALIA - Instituto Superiore
  LATVIA


  Evaluation of the meeting in Poland
  Evaluation of the meeting in Cyprus
  Evaluation of the meeting in Portugal
  Evaluation of the meeting in Turkey
  Evaluation of the meeting in Bulgaria
  Evaluation of the meeting in Italy
  Evaluation of the meeting in Latvia


Poland

Bulgaria

Cyprus

Hungary

Portugal

Italy - Scuola Primaria

Italy - Istituto Superiore

Latvia

Spain

Turkey


  POLAND
  PORTUGAL
  BULGARIA
  CYPRUS
  ITALY-Istituto Superiore d'Istruzione
  ITALY - Scuola Primaria
  TURKEY
  HUNGARY
  LATVIA
  SPAIN

Our project on TV

The local TV from Chrzanów

about the first meeting in

Poland 

Chrzanów 09-12 November 2011 The lokal TV about

Comenius Week

at Primary School nr 8

in Chrzanów 

- 7th May 2012

 

 


The first meeting in Poland in the newspaper "Przełom", Chrzanów, 16th Nov, 2011Polish leaflet of school: Zespół Szkół nr 1 w Chrzanowie - Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie.

It also promotes our Comenius Project 2011-2013. 

An article about Comenius project realized

in Primary School nr 8 in Chrzanów

was publish on the website of Town Hall in Chrzanów.

Thank you for excellent colaboration!

Bernadetta Utzig, coordinator
COMENIUS DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

2011-08-08

Szkoła Podstawowa Nr 8 przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie wystąpiła w lutym 2011 roku z wnioskiem do Narodowej Agencji o przyznanie grantu na realizację Wielostronnego Projektu w ramach międzynarodowego programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Projekt nosi tytuł: „Dodatkowe miejsce przy stole okazją poznania się poprzez pożywienie.”Głównym pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest szkoła podstawowa w Pontecorvo we Włoszech. Po akceptacji formalnej i merytorycznej wspólny projekt zaakceptowano w 10 szkołach z dziewięciu państw Unii Europejskiej. Projekt prowadzony przez Zespół szkół Nr 1 jest jedynym europejskim projektem w Chrzanowie. Nasz polski wniosek został bardzo wysoko oceniony przez Narodową Agencję i odtąd będziemy współpracować przez dwa lata 2011-2013 ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Bułgarii, Cypru, Portugalii, Węgier i Łotwy. Czeka nas wytężona dwuletnia współpraca, której owoce mają podnieść efektywność pracy szkoły stwierdza dyrektor ZS 1 Chrzanów Marian Sadzikowski.

 

Celem projektu jest stworzenie atmosfery współpracy i szacunku, wolnej od uprzedzeń i nietolerancji w społeczeństwach europejskich poprzez wiedzę o zwyczajach żywieniowych poszczególnych państw. Główną ideą jest posiłek i zajęcie miejsca przy wspólnym stole.

 

Szkolni koordynatorzy projektu to czynni zawodowo nauczyciele szkół podstawowych uczący różnych przedmiotów i posługujący się językiem angielskim i włoskim. W tych językach będą wykonywać z uczniami zadania projektu, komunikować się za pomocą emailii, videokonferencji, listów, itp. Zadania projektu będą obejmować między innymi: prezentację szkół, wybranie wspólnego LOGO, stworzenie strony internetowej i blogu projektu, przygotowywanie posiłków charakterystycznych dla poszczególnych państw, uczniowie uczyć się będą gościnności, zwyczajów i stylów życia swoich przyjaciół z różnych stron Europy, poznają także „zakazane” pożywienie ze względów religijnych. Zapoznają się z tradycyjnymi posiłkami spożywanymi w trakcie świąt narodowych i religijnych, wymienimy się legendami związanymi z pożywieniem. Wszystkie działania dokumentowane będą w formie rysunków, zdjęć, filmów, prezentacji, występów na żywo.

 

"Liczymy na miłe wrażenia z planowanych wycieczek szkolnych związanych z tematem projektu. Na zakończenie podsumujemy efekty naszych licznych działań i dociekań w formie publikacji książki kucharskiej, zawierającej narodowe posiłki i wypracowane „europejskie menu”" - wyjaśnia nauczyciel angielskiego pani Bernadetta Utzig.

 

Poszczególne etapy prac podlegać będą ewaluacji podczas pięciu wizyt zagranicznych w partnerskich szkołach. We wszystkich działaniach projektu zaangażowani będą także uczniowie z klas integracyjnych, zgodnie z profilem szkoły. Uczniowie odwiedzą do cypryjską szkołą w Ankarze, pojadą do przyjaciół w Bułgarii, Turcji, Portugalii oraz Włoch. Wizyty będą znakomitą okazją podsumowania wspólnego trudu dla rozwijania partnerstwa europejskiego. Stworzą atmosferę dla sprawdzenia się w sprawnościach językowych, poszerzą wiedzę kulturoznawczą uczniów i nauczycieli, stworzą podwaliny pod przyszłą trwałą współpracę między szkołami przystępującymi do realizacji tego bardzo interesującego programu.

 

Projekt został w lipcu pozytywnie zaopiniowany przez europejski portal informuje koordynator zajmujący się współpracą między szkołami: „eTwinning”. Na stronach internetowych tego portalu prowadzona będzie dokumentacja i kronika projektu celem informowania społeczności szkół Europy o promocji europejskiego wymiaru edukacji w naszych szkołach, o prowadzeniu przez nas dialogu międzykulturowego i rozwijaniu kompetencji językowych.


"W ciągu tych dwóch lat poszerzymy ofertę szkoły o zajęcia rozwijające z języka angielskiego, włoskiego, spróbujemy rozmawiać w języku portugalskim, bułgarskim i łotewskim. Wierzymy, że realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia przysporzy uczniom naszej szkoły wielu pozytywnych wrażeń i będzie niezapomnianą europejską przygodą".

 

"Wierzymy, że pierwsza wizyta szkół partnerskich w listopadzie tego roku przyczyni się do promocji miasta i Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Już teraz serdecznie zapraszamy Przyjaciół naszego projektu do zainteresowania się naszymi działaniami. Będzie to piękne uwieńczenie jubileuszu XXV lecia szkoły na osiedlu Młodości" kończy Marian Sadzikowski.

 

An article is on page:

http://www.chrzanow.pl/index.php?id=229&p=news,1106,show,2462

 


 

 

 

 

 

Polish Coordinator, Bernadetta Utzig wrote a short article

about the realization of Comenius project

in Primary School nr 8 in Chrzanów

for the website of Town Hall in Chrzanów.

PROJEKT COMENIUS REALIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 8

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHRZANOWIE W LATACH 2011-2013

 

http://www.chrzanow.pl/index.php?id=229&p=news,1106,show,3037

 

 

 

Opis projektu

Strona www projektu


 

 

 

 

 

 

 

Polish article about our project in Primary School nr 1 in Chrzanów

Polish article about our project in Primary School nr 1 in Chrzanów


Polish article about our project in Primary School nr 1 in Chrzanów
Polish article about our project in Primary School nr 1 in Chrzanów

738 KB
  

Polish article about our project in Primary School nr 1 in Chrzanów 

There is an article in Italian newspaper

about the sixth Comenius  meeting in Italy,

16th-20th April 2013.

The sixth meeting in Italy
The sixth meeting in Italy

 


 


 

Bulgarian Coordinator Antoanela wrote:

 

 

Hi friends,

You became film stars on one of our most famous TV Channels-Nova TV.
This link is for morning TV programme "Coffee" on 02.04.2013.
You can see the report about our meeting.
The show lasts long but the report is at the 40th minute of the show.It is short,but nice.
And this link is for the site of our school on YOU TUBE
You can see the report but the sound is very low.
There is also an article in one of the newspapers.

 

 

 


 

 

 

      News
     Main Page
     Our Logo
     Our Project
     Our Recipes
     COOKBOOK
     OUR COMMON PRODUCTS
     Our project on TV
     WE STUDY LANGUAGES
     Comenius Corner
     Special food for special occasions
     BREAKFAST
     LUNCH
     DINNER
     SUPERSTITIONS and FORBIDDEN FOOD


     The first visit in Poland
     The second visit in Cyprus
     The third meeting in Portugal
     The fourth meeting - TURKEY
     The fifth meeting - BULGARIA
     The sixth meeting - ITALY
     7 th May 2012 in Poland


LIOOSYS CMS - web content management