Poland
  Cyprus
  Portugal
  Turkey
  Bulgaria
  Italy
  Latvia  BULGARIA
  CYPRUS
  HUNGARY
  POLAND
  PORTUGAL
  SPAIN
  ITALIA - Scuola Primaria
  ITALIA - Instituto Superiore
  LATVIA


  Evaluation of the meeting in Poland
  Evaluation of the meeting in Cyprus
  Evaluation of the meeting in Portugal
  Evaluation of the meeting in Turkey
  Evaluation of the meeting in Bulgaria
  Evaluation of the meeting in Italy
  Evaluation of the meeting in Latvia


Poland

Bulgaria

Cyprus

Hungary

Portugal

Italy - Scuola Primaria

Italy - Istituto Superiore

Latvia

Spain

Turkey


  POLAND
  PORTUGAL
  BULGARIA
  CYPRUS
  ITALY-Istituto Superiore d'Istruzione
  ITALY - Scuola Primaria
  TURKEY
  HUNGARY
  LATVIA
  SPAIN

WE STUDY LANGUAGES

Rozmówki dla początkujących - język włoski, Italian language

Użyteczne zwroty i wyrażenia
Useful phrases and expressions

ESPRESSIONI E LOCUZIONI UTILI

Witaj! Benvenuto! Welcome!
Cześć! Ciao! [cziao], Salve!Hi!
Dzień dobry! Buongiorno [buondżiorno]! Good morning!

Dobry wieczór! Buona sera!Good evening!

Do jutra! A domani!See you tomorrow!

Do widzenia! Arrivederci [arriwederczi ] Goodbye!
Do wieczora! A stasera!
Do zobaczenia! A presto!
Dobranoc! Buona notte!
Serdeczne pozdrowienia! Cordiali [kordiali ] saluti!
Najserdeczniejsze życzenia! Tanti auguri


Jak się masz? Come [kome] stai?
Czuję się tak sobie. Sto così così [kozi kozi].
Dziękuję, czuję się dobrze. Grazie [gracje], sto bene.
Źle się czuję. Sto male.
Co słychać? Come [kome] va?
Wszystko po staremu. Niente di nuovo.
Chciałbym przedstawić... Vorrei presentare...
Miło mi poznać (pana, panią, ciebie). Piacere [piaczere]!
Ucałowania! Baci [baczi ]!
Uściski! Abbracci [abbraczczi]!

Dziękuję! Grazie [gracje]!
Dziękuję za pomoc. Grazie [gracje] dell’aiuto.
Nie ma za co. Non c’è [cze] di che [ke]. Si figuri. Di niente.
Z przyjemnością. Con piacere [piaczere].
Bardzo dziękuję! Molte grazie [gracje]! (per dire “grazie mille!”

si può usare Stokrotne dzięki!)
Chciałbym podziękować. Vorrei ringraziare [ringracjare].
Stokrotne dzięki! Grazie [gracje] mille!
Chciałbym... Vorrei..., Mi piacerebbe... [piaczerebbe]

Przepraszam cię. Scusa [skuza].
Przepraszam pana, panią. Scusi [skuzi ], Signore [siniore], Signora [siniora].
Przepraszam za spóźnienie. Scusi [skuzi ] del ritardo.
Przepraszam, ale muszę już iść! Chiedo [kjedo] scusa [skuza],

ma devo proprio andare!
Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? Scusi [skuzi ], è libero questo posto?
Przepraszam, że przeszkadzam. Scusi [skuzi ] del disturbo.
Przykro mi! Mi dispiace [dispiacze]!
Dane osobowe
DATI PERSONALI


Nome - Imię
Cognome [conniome] Nazwisko
Cognome [conniome] da signorina [sinniorina] Nazwisko panieńskie
Nome dei genitori [dżenitori ] Imiona rodziców
Data di nascità [naszita] Data urodzenia
Luogo di nascità [naszita] Miejsce urodzenia
Sesso Płeć
femminile żeńska
maschile męska
Figli [filli ] Dzieci
Cittadinanza [czittadinanca] Obywatelstwo
Nazionalità [nacjonalita] Narodowość
Stato civile [cziwile] Stan cywilny
coniugato żonaty
coniugata mężatka
cèlibe [czelibe] kawaler
nùbile panna
vèdovo wdowiec
vèdova wdowa
divorziato [diworcjato] rozwodnik
divorziata [diworcjata] rozwódka
Luogo di residenza [rezidenca] Miejsce stałego zamieszkania
Indirizzo [indiricco] Adres
Professione Zawód
Titolo di stùdio Wykształcenie
Numero del passaporto Numer paszportu
Jak się pan/pani nazywa? Come si chiama [kjama]?
Nazywam się... Mi chiamo... [kjamo]
Ile ma pan/pani lat? Quanti anni ha [a]?
Urodziłem/urodziłam się 20 marca 1999 roku. Sono nato/nata il 20 marzo [marco] 1999.
Urodziłem/urodziłam się w Chrzanowie. Sono nato/nata a Chrzanów.
Jaki jest pański adres? Qual’è il suo indirizzo [indiricco]?
Mieszkam w Polsce, w Chrzanowie przy ulicy... mieszkania... Àbito in Polònia,

a Chrzanów in via... interno...
Gdzie pan/pani pracuje? Dove lavora?
Pracuję w biurze. Lavoro in ufficio [ufficzio]
Jestem sekretarką - Sono segretaria

************************************************
The main coordinator of the project Anna Rita chose the song for our Project:
03.09.2011
OUR PROJECT SONG - piosenka naszego Projektu:

We have our project's song from Italy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Zapraszam wszystkich uczestników projektu

do wyćwiczenia piosenki, którą śpiewać będziemy

podczas uroczystej Inauguracji Projektu

Comenius 2011-2013 w listopadzie 2011 r.

Miłej zabawy!Oto włoski tekst piosenki
"Aggiungi un posto a tavola ":
Voce e coro: Głos i Chór

Aggiungi un posto a tavola
che c'? un amico in pi?
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria

Coro: Chór
Aggiungi un posto a tavola
che c'? un amico in pi?
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria

Voce: Głos
La porta ? sempre aperta
la luce sempre accesa

Coro: Chór
La porta ? sempre aperta
la luce sempre accesa

Voce: Głos
Il fuoco ? sempre vivo
la mano sempre tesa

Coro: Chór
Il fuoco ? sempre vivo
la mano sempre tesa
La porta ? sempre aperta
la luce sempre accesa

Voce: Głos
E se qualcuno arriva
non chiedergli: chi sei?

Coro: Chór
No, no, no,
no, no, no, no

Voce: Głos
E se qualcuno arriva
non chiedergli: che vuoi?

Coro: Chór
No, no, no,
no, no, no, no
no, no, no

Voce: Głos
E corri verso lui
con la tua mano tesa
e corri verso lui
spalancagli un sorriso
e grida: "Evviva, evviva!

Coro: Chór
Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva,
evviva, evviva, evviva, evviva, evviva

Voce e coro: Głos i chór
Aggiungi un posto a tavola
che c'? un amico in pi?
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria
e cos?, e cos?, e cos?, e cos?
cos? sia

                                         

This song was translated into 9 languages by partner schools!

OUR SONG IN POLISH:

 


16 KB
  

PORTUGAL - the third visitLet's learn Portuguese language.

Wstęp Alfabet portugalski
*litery te występują głównie w wyrazach obcego pochodzenia

A a
B
C
D
E é lub ê
F éfe
G
H agá
I i
J jota

K ka *
L éle
M eme
N ene
O ó
P
Q quê
R érre
S ésse

T
U u
V
W dabliu *
X xis
Y ipsolon *
Z

Alphabet pronunciation:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gm5qPKSbzAw

http://youtu.be/Gm5qPKSbzAw

POSŁUCHAJMY PROSTYCH SŁÓW:

SŁOWNIK PORTUGALSKO-POLSKI:

http://portugalski.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=133

Pronunciation with Polish explanation:


Litera
wymowa
Przykład

a
W sylabie akcentowanej jak po polsku (z wyjątkiem pozycji przed l plus inna spółgłoska,
przed m i przed n)
carro (samochód)
W sylabie akcentowanej przed m i przed n zbliżone do a w angielskim słowie cat, tylko krótsze.
sandes (kanapka)
Przed l plus inna spółgłoska (zarówno w sylabie akcentowanej jak i nieakcentowanej) jak
nieistniejąca w polskim tylnojęzykowa głoska, zbliżona do a w angielskim star.
alto (wysoki)
W sylabie nieakcentowanej zbliżone do a w angielskim cat, tylko krótsze.
leva (niesie)
á
Jak polskie a
fácil (łatwy)
â
Zbliżone do a w angielskim cat, tylko krótsze
ânsia (niepokój)
b
Na początku wyrazu i po spółgłosce jak polskie b
bem (dobrze), pombo (gołąb)
W innych pozycjach (np. pomiędzy samogłoskami) jak polskie b wymawiane z niedomkniętymi ustami
cabeça (głowa)
c
Przed a/o/u lub spółgłoską jak polskie k.
cultura (kultura)
Przed e/i jak polskie s.
ciência (nauka)
Zbitkę ch wymawia się jak polskie sz
chávena (filiżanka)
d
Na początku wyrazu i po l, n i r tak samo jak polskie d
damas (warcaby), ordem (rozkaz)
W innych pozycjach (np. pomiędzy samogłoskami) – jak polskie d, ale z językiem pozostającym
między zębami
obrigado (dziękuję)
e
W niektórych sylabach akcentowanych wymawiane jako e otwarte, czyli takie jak w polskim
tenho (mam)
W innych sylabach akcentowanych wymawiane jako e zamknięte, nieistniejęce w polskim,
ale zbliżone do sposobu, w jaki wymawiamy e w niemieckim See, tylko krótsze
cera (wosk)
W sylabach nieakcentowanych jak krótkie i (na początku wyrazu) lub bardzo krótkie y
(w innych pozycjach)
editar (edytować), leite (mleko)
é
Jako e otwarte, czyli takie jak w polskim
céu (niebo)
ê
Jako e zamknięte, nieistniejęce w polskim, ale zbliżone do sposobu, w jaki wymawiamy e
w niemieckim See, tylko krótsze
pêra (gruszka)
f
Jak po polsku.
afastado (odległy)
g
Przed spółgłoską lub a/o/u jak polskie g.
adega (piwnica)
Przed e/i jak polskie ż.
abranger (obejmować)
Gu przed a/o/u, a także w wyjątkach przed e/i (patrz niżej), jak .
água (woda)
Gu przed e/i jak polskie g.
carregue (nieść)
h
Nieme (nie wymawia się).
hotel (hotel)
i, í
Jak po polsku.
acústica (akustyka)
j
Jak polskie ż.
coruja (sowa)
l
W większości pozycja podobne do polskiego kresowego ł
hotel, aldeia (wioska)
Zbitkę lh wymawia się miękko, jak rosyjskie ль.
espelho (lustro)
m
Po samogłosce nazalizuje ją (patrz niżej).
W przeciwnym wypadku tak, jak po polsku.
alarme (alarm)
n
Po samogłosce nazalizuje ją (patrz niżej).
W przeciwnym wypadku tak, jak po polsku.
pneu (opona)
Nh wymawia się jak polskie ń/ni (jak w polskim lazania)
dinheiro (pieniądze)
o
W niektórych sylabach akcentowanych wymawiane jako o otwarte, czyli podobne do polskiego
forma (kształt)
W innych sylabach akcentowanych wymawiane jako o zamknięte, nieistniejące w jęz. polskim,
które wymawia się trochę jak polskie ło
senhor (pan)
Nieakcentowane (z wyj. na początku słowa, gdzie nawet w sylabie nieakcentowanej jest
wymawiane jako o otwarte lub zamknięte) wymawia się jak polskie u.
temos (mamy)
Zbitka literowa ou wymawiana jest zawsze jako o zamknięte, nieistniejące w jęz. polskim,
które wymawia się trochę jak polskie ło
pouco (mało)
ó
Jako o otwarte, czyli takie jak w polskim
cópia (kopia)
ô
Jako o zamknięte, nieistniejące w jęz. polskim, które wymawia się trochę jak polskie ło
pôr (kłaść)
p
Jak po polsku.
apertar (zacieśniać)
q
Qu przed a/o/u, a także w wyjątkach przed e/i (patrz niżej), jak polskie .
quatro (cztery)
Przed e/i qu wymawia się jak polskie k.
identifique (identyfikować)
r
Na początku wyrazu oraz rr mocno lub gardłowo jak po francusku.
rolha (korek), ferro (żelazo)
W pozostałych przypadkach łagodnie jak po polsku lub po japońsku.
actriz (aktorka)
s
Po spółgłosce i na początku wyrazu jak polskie s.
absurdo (absurd)
Pomiędzy samogłoskami jak polskie z.
acusar (oskarżać)
Przed spółgłoską bezdźwięczną jak polskie sz.
Agosto (sierpień)
Przed spółgłoską dźwięczną jak polskie ż.
desde (począwszy od)
Ss wymawia się jak polskie s.
dissolver (rozpuszczać się)
t
Jak po polsku.
acidente (wypadek)
u, ú
Jak po polsku.
agulha (igła)
v
Jak polskie w.
activo (aktywny)
x
Przed spółgłoską, na początku wyrazu lub sylaby, a także w złożeniach aix/eix/ux przed
samogłoską: jak polskie sz.
excelente (znakomity)
Pomiędzy samogłoskami zazwyczaj jak polskie s.
próximo (następny)
Wyjątkowo (głównie w wyrazach obcych) jak polskie ks.
taxi (taksówka)
Ex przed samogłoską wymawia się ehz.
existir (istnieć)
z
Na początku słowa, sylaby lub pomiędzy samogłoskami jak polskie z.
azul (niebieski)
Przed spółgłoską jak polskie ż lub sz, zależnie czy dźwięczna, czy bezdźwięczna.


WYMOWA DYFTONGÓW


AE oraz AI
- dźwięk zbliżony do "an", nosowy
AO
- dźwięk zbliżony do nosowego "a"
OE
- dźwięk zbliżony do "ą", nosowy
AI
- dźwięk zbliżony do "a"
OU
- dźwięk zbliżony do długiego "o"

Let's listen!
http://youtu.be/GOgT8YedgrQ
WYMOWA SAMOGŁOSKI "O" ZALEŻNIE OD RODZAJU I LICZBY PRZYMIOTNIKA LUB RZECZOWNIKA


Niektóre przymiotniki w języku portugalskim posiadają w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego
 końcówkę "-oso" z długim pierwszym "o" (wymawiana "-ouzu").
Jednakże w liczbie mnogiej oraz w rodzaju żeńskim długie "o" wymienia się na krótkie, stąd:
"-osos" wymawia się "-ozzusz",
"-osa" wymawia się "-ozza",
"-osas" wymawia się "-ozzasz"
np.:
formoso - formosos
formosa - formosas


Podobnie dzieje się także z rzeczownikami, np.
"poço" wymawia się "pousu", ale
"poços" wymawia się "possusz"
"ovo" wymawia się "ouwu", ale
"ovos" wymawia się "owwusz".


W ten sam sposób zachowują się rzeczowniki takie jak: almoço, coro, corpo, fogo, forno, jogo,
 porto, posto, povo.


Nie jest to jednak regułą, gdyż długie "o" nie zmienia się na krótkie w rzeczownikach takich jak:
 bolo, gosto, piloto, rostoFonetyka - spółgłoski
(wersja europejska)B
- podobnie jak w polskim czy angielskim


C
- przed "a", "o", "u" i spółgłoskami - twardo, jak polskie "k"
- przed "e", "i" - jak polskie "s", ale dłuższe, "syczące" lub jak w ang. "cent", "cist"
Ç
- również jak polskie "s", ale dłuższe, "syczące"
CH
- jak polskie "sz"
D
- podobnie jak w polskim
F
- podobnie jak w polskim
G
- przed "a", "o", "u" - podobnie jak w polskim
- przed "e", "i" - jak polskie "ż"
- w cząstkach typu "gua", "guo", "guu" głoskę "gu" wymawia się jak polskie "gł" czy angielskie "gw"
- cząstki typu "gue", "gui" wymawia się jak polskie "g"
- istnieją wyjątki, np. "aguentar" wymawia się jak "agłentar"
H
- nie wymawia się, podobnie jak w hiszpańskim
J
- miękkie "ż", jak w angielskim słowie "leisure"
K
- tylko w słowach obcego pochodzenia, wymawia się jak w polskim
L
- podobnie jak w polskim
LH
- miękkie polskie "l", jak hiszpańskie "ll" lub też "lli" w angielskim słowie "million"
M
- przed samogłoskami jak w polskim
- po samogłoskach wymawia się nosowo, np. "-am" (zbliżone do polskiego "om"), "-em' (niemal jak polskie "ej"), "-im" (zbliżone do polskiego "in", ale "n" bezdźwięczne)
N
- przed samogłoskami jak w polskim
- po samogłoskach wymawia się nosowo, jak we francuskim
NH
- miękkie polskie "n", zbliżone do "ń", odpowiednik hiszpańskiego " n"
P
- podobnie jak w polskim
Q
- cząstki "qua", "quo" wymawia się jak "kła", "kło" czy jak w ang. "quack", "quota"
- w cząstkach "que" oraz "qui" "qu" jest zbliżone do polskiego "k"
- istnieją wyjątki, np. "tranquilo" wymawia się jak "trankłilu"
R
- w większości przypadków jak w polskim
- na początku wyrazu oraz po "l", "n", "s" wymawia się jak hiszpańskie czy francuskie "r"
- "rr" wymawia się jak hiszpańskie czy francuskie "r", dźwięk zbliżony do "hrry" (krótkie "h" i "y")
S
- na początku wyrazu jak w polskim
- pomiędzy samogłoskami jak polskie "z"
- na końcu wyrazu jak polskie "sz"
- przed bezdźwięczną spółgłoską ("p", "t", "c") jak polskie "sz"
- przed dźwięczną spółgłoską ("b", "d", "g") zbliżone do polskiego "ż"
- "ss" wymawia się jak polskie "s" czy angielskie "ss"
T
- podobnie jak w polskim
V
- podobnie jak polskie "w"
W
- występuje tylko w obcych słowach
X
- na początku wyrazu jak polskie "sz"
- w pozostałych przypadkach bardzo różnie, np.:
w "extase" jak polskie "sz",
w "sexo" jak polskie "ks",
w "próximo" jak polskie "s",
w "exame" jak polskie "z"
Y
- występuje tylko w obcych słowach
Z
- w większości przypadków jak polskie "z"
- na końcu wyrazu jak polskie "sz"AKCENT


I typ akcentu: "á", "é" oraz "ó"
- samogłoska jest krótka, jak np. w angielskich słowach "cat", "bet", "got"
II typ akcentu: "â", "e" oraz "ô"
- samogłoska jest wydłużona, jak np. w angielskim "earn"
III typ akcentu: tylko "a" i "as"
- samogłoska jest krótka, jak np. w angielskim "cat"


Tylda: "a", "o"
- nie jest uznawana za rodzaj akcentu, oznacza dźwięk nosowy samogłoski


POJEDYNCZE SAMOGŁOSKI


A
- niekacentowana jest zbliżona do polskiego "a", słaba, bardzo często wręcz pomijana
- w pozostałych przypadkach długa lub krótka, zależy to nie tylko od rodzaju akcentu, ale i od swojej pozycji w wyrazie; łatwiej zapamiętać wymowę poszczególnych słów, niż formułować reguły dla każdego przypadku


E
- niekacentowana jest wymawiana podobnie jak polskie "i", ale krócej; jest najsłabszą z samogłosek, bardzo często pomijana
- w pozostałych przypadkach: patrz. wymowa "A"


O
- nieakcentowana jest zbliżona do polskiego "u", szczególnie na końcu wyrazu, słaba, często pomijana
- w pozostałych przypadakch: patrz. wymowa "A"


I
- podobna do polskiego 'i', ale długa i silna, jak np. w angielskim "bee"


U
- podobna do polskiego "u" ale długa i silna, jak np. w angielskim "too"


Zwroty grzecznościowe


Bom dia
Dzień dobry / do widzenia (rano)
Boa tarde
Dzień dobry / do widzenia (południe)
Boa noite
Dobry wieczór / dobranoc
Olá
Cześć
Até logo
Do zobaczenia (tego samego dnia)
Até já
Do zobaczenia wkrótce (za chwilę)
Até amanha
Do jutra.
Até a próxima
Do następnego razu
Tchau
Cześć (pożegnanie)
Adeus
Do widzenia
como está?
jak się pan(i) czuje?
estou bem
czuję się świetnie
obrigado
dziękuję (mężczyzna)
obrigada
dziękuję (kobieta)
está boa?
jak się pan(i) czuje?
e
i
também
także, również
entao
a więc
o senhor
pan
a senhora
pani
estar
być
desculpa
przepraszam
desculpe
przepraszam pana / panią
Chamo me
nazywam się
estás bom
jak się czujesz?
muito prazer
bardzo mi miło
igualmente
mnie również
perdao
przepraszam (proszę mi wybaczyć)
com licença
przepraszam (proszę mnie przepuścić)
nao faz mal
nie szkodzi
com certeza / faz favor
bardzo proszę
Skorzystajmy z lekcji online:
Lekcja 1 Muito Prazer
Dialog: Bom Dia! Słownictwo:
Spójrz na poniższy dialog, przeczytaj go i przetłumacz:Bom Dia – Dzień Dobry
Boa Tarde – Dzień Dobry (używane popołudniu)
Boa Noite – Dobry Wieczór
Qual é o seu nome? – Jak się nazywasz?
O meu nome é… - Nazywam się…
E o seu – A twoje (imię)?
Muito Prazer - Miło mi Ciebie poznać
Igualmente – Cała przyjemność po mojej stronie
Adeus – Do widzenia

João: Bom Dia!
Margarida: Bom Dia!
João: Qual é o seu nome?
Margarida: O meu nome é Margarita.E o seu?
João: O meu nome é João.
Margarida: Muito Prazer.
João: Igualmente. Adeus!
Margarida: Adeus!
Pory Dnia:Dodatkowe Słownictwo:
Até logo – Do zobaczenia
Até breve – Do zobaczenia wkrótce
Até a próxima – Do jutra
olá - cześć
Wyrażenie Bom Dia używane jest od rana do 12.00. Boa tarde używa się od 12.00 do czasu kiedy sie ściemnia. Kiedy jest już ciemno i kiedy jest noc używa się Boa Noite.
http://youtu.be/4-pNd5De2Oc
o feliz gato (szczęśliwy kot)
Lekcja 2 Pode me dizer... ?
Dialog I: Onde e a saída? Dialog II : Onde são os telefones?
Spójrz na poniższy dialog, przeczytaj go i przetłumacz:Spójrz na poniższy dialog, przeczytaj go i przetłumacz:

Margarida: Por favor, pode me dizer onde e a saída?
João: Em frente, a direita.
Margarida: Como?
João: Em frente, a direita.
Margarida: Obrigada.
João: De nada.
Paulo: Desculpe, pode me dizer onde são os telefones?
Isabel: (wskazując na schody) Lá em cima, no correio. O correio é á esquerda, a seguir ao banco e em frente da farmácia.
Paulo: Como? Mais devagar, por favor.
Isabel: Lá em cima… , no correio… O correio é á esquerda…, a seguir ao banco… e em frente da farmácia…
Paulo: Obrigado.
Isabel: De nada.
 
 
 
Słownictwo:Certo ou errado?
Por favor – przepraszam (pytając o coś), prosić o coś
pode me dizer? – czy możesz mi powiedzieć
onde – gdzie
a saída – wyjście
em frente – prosto
a direita – w prawo
como? – co?, jak?
obrigado – dziękuje (forma męska)
obrigada – dziękuje (forma żeńska)
descuple – przepraszam
são – są
os telefones – telefony
lá em cima – na górze
no (= em + o) correio – na poczcie
á esquerda – na lewo
a seguir ao (a + o) banco – za bankiem
e – i
em frente da (de + a) farmácia – na przeciwko apteki
mais devagar – wolniej
Prawda, czy fałsz? sprawdź, które z poniższych zdań odnoszących się do dialogów są prawdziwe,a które nie.
 
1. A saída a esquerda.
2. A farmácia é lá em cima.
3. O correio é em frente da farmácia.
 
Perguntas e respostas
Pytania i odpowiedzi. Wybierz właściwą odpowiedź i napisz.
 
1. Onde é a saída?
a. Á direita. b. Em frente, á direita.
2.Onde é a farmácia?
a. Lá em cima, á direita. b. Lá em cima, a seguir ao correio.
3. Onde são os telefones?
a. No correio, lá em cima, em frente da farmácia e do banco.
b. No correio, lá em cima, á esquerda, em frente da farmácia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

CYPRUS - the second visit and Greek alphabet

Naucz się z nami alfabetu greckiego,

 kiedys się przyda choćby


w matematyce...


Let's learn Greek alphabet,

it's useful also in mathematics...


Nauczmy się prostych zwrotów greckich:
Let's learn some Greek phrases:


Mini-dictionary:Życzymy miłej nauki! :)

Bulgarian - English mini dictionary before the meeting in Bulgaria


     News
     Main Page
     Our Logo
     Our Project
     Our Recipes
     COOKBOOK
     OUR COMMON PRODUCTS
     Our project on TV
     WE STUDY LANGUAGES
     Comenius Corner
     Special food for special occasions
     BREAKFAST
     LUNCH
     DINNER
     SUPERSTITIONS and FORBIDDEN FOOD


     The first visit in Poland
     The second visit in Cyprus
     The third meeting in Portugal
     The fourth meeting - TURKEY
     The fifth meeting - BULGARIA
     The sixth meeting - ITALY
     7 th May 2012 in Poland


LIOOSYS CMS - web content management