Poland
  Cyprus
  Portugal
  Turkey
  Bulgaria
  Italy
  Latvia  BULGARIA
  CYPRUS
  HUNGARY
  POLAND
  PORTUGAL
  SPAIN
  ITALIA - Scuola Primaria
  ITALIA - Instituto Superiore
  LATVIA


  Evaluation of the meeting in Poland
  Evaluation of the meeting in Cyprus
  Evaluation of the meeting in Portugal
  Evaluation of the meeting in Turkey
  Evaluation of the meeting in Bulgaria
  Evaluation of the meeting in Italy
  Evaluation of the meeting in Latvia


Poland

Bulgaria

Cyprus

Hungary

Portugal

Italy - Scuola Primaria

Italy - Istituto Superiore

Latvia

Spain

Turkey


  POLAND
  PORTUGAL
  BULGARIA
  CYPRUS
  ITALY-Istituto Superiore d'Istruzione
  ITALY - Scuola Primaria
  TURKEY
  HUNGARY
  LATVIA
  SPAIN

7 th May 2012 in Poland


 COMENIUS WEEK -

7 th May 2012

 

W związku z Tygodniem Comeniusa ogłoszonym przez Agencję Narodową w Warszawie, zgłosiliśmy udział naszej szkoły w imprezie z tej okazji. Przyjęliśmy z radością zaproszenie Wojewódzkiego Koordynatora Programu Comenius Pani Magdaleny Żółkiewicz do udziału w Tygodniu Comeniusa. A oto nasze zgłoszenie i Harmonogram przewidywanych wydarzeń:

 

 

 

Szanowna Pani Magdalena Żółkiewicz,

 

 

Pragnę zgłosić na Pani ręce udział projektu „Dodatkowe miejsce przy stole okazją poznania się poprzez pożywienie" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie w wydarzeniach
z okazji Tygodnia Comeniusa dnia 07 maja 2012 r. , na które to wydarzenia serdecznie Panią zapraszamy! Zaproszenie kierujemy również dla Pana Kuratora Małopolskiego Pana Aleksandra Palczewskiego. Stosowne zaproszenia prześlę Państwu pocztą.

 

Liczę na Państwa obecność dnia 07 maja 2012 r. , która dodatkowo wspierać nas będzie w działaniach projektowych i będzie motywacją dla uczestników projektu, społeczności szkolnej - Nauczycieli i Uczniów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Koordynatorka Bernadetta Utzig

 

 

 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

 

Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie do udziału

 

w Tygodniu Comeniusa

 

30 kwietnia - 7 maja 2012 r.

 

TYTUŁ WYDARZENIA:

„Dobry smak chleba" Podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „ Dodatkowe miejsce przy stole okazją poznania się poprzez pożywienie" - Comenius 2011-2013

RODZAJ WYDARZENIA (np. przedstawienie, koncert, spotkanie, piknik):

Koncert, przedstawienie, prezentacje i filmy, pokaz wyrobu i pieczenia chleba, lekcje pokazowe, konkursy, spotkanie z Władzami Miasta, środowiskiem lokalnym i rodzicami.

TYP WYDARZENIA (otwarte dla uczestników zewnętrznych / zamknięte, adresowane tylko do uczestników projektu):

Na wydarzenie dnia 07 maja 2012 r. zapraszamy Pana Kuratora Małopolskiego, który objął Honorowym Patronatem nasz projekt, Koordynatora Wojewódzkiego, Opiekunkę naszego projektu z Agencji Narodowej w Warszawie, Władze Miasta Chrzanowa, Władze Oświatowe Organu Prowadzącego, Przedstawicieli jednostek oświatowo-kulturowych, Muzeum, Policji, Stowarzyszenie Brata Alberta i wielu innych przyjaciół naszego projektu.

DATA WYDARZENIA:

07 maja 2012 r. poniedziałek

MIEJSCE WYDARZENIA:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c

OPIS WYDARZENIA W JEDNYM ZDANIU (proszę opisać wydarzenie w taki sposób, aby zainteresować czytelnika i/lub zachęcić do udziału potencjalnych uczestników):

Dostrzegając poprzez działania projektowe podobieństwa i różnice w zwyczajach żywieniowych krajów uczestniczących w projekcie, uczymy się wielokulturowości, tolerancji, otwartości na drugiego człowieka z jego potrzebami i pragnieniami, niesiemy innym naszą życzliwość i pomoc, chętnie zawieramy nowe przyjaźnie, uczymy się rozwiązywać problemy w naszej europejskiej rodzinie, a poprzez środki nowoczesnych technologii przełamujemy bariery obcości i granic. Spotykamy się z przyjaciółmi z krajów partnerskich by lepiej się poznać, szanować i tak wykorzystywać wiedzę by okazja poznania się poprzez pożywienie była jednym ze sposobów na trwałą przyjaźń i jeszcze lepsze rozumienie świata. Chleb jemy wszyscy ! Człowiek i chleb mają wspólną cechę jakże konieczną w każdym czasie i przestrzeni - dobro! Czy możemy być tak dobrzy jak chleb?

TYTUŁ PROJEKTU:

„Dodatkowe miejsce przy stole okazją poznania się poprzez pożywienie"

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ (nazwa instytucji):

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

OSOBA KONTAKTOWA (proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe):

Koordynator szkolny - Bernadetta Utzig

Tel:

Email:

 

 

 

 

Oto nasz wstępny harmonogram, który może ulec rozszerzeniu w miarę jeszcze większego zaangażowania uczniów i społeczności lokalnej :

 

 

 

Harmonogram działań w ramach

 

Tygodnia Comeniusa 30 IV - 07 V 2012 r.

 

Wydarzenia 7 maja 2012 r.

 

„Dobry smak chleba"

 

 

1000 - 1100 Uroczyste powitanie Gości,

  • Prezentacja działań w ramach projektu Comenius w naszej szkole,
  • Koncert „Aggiungi un posto" i pokazy uczniów,
  • Przedstawienie polonistyczno-historyczne: „Jak oni jadali" przygotowane przez p. Teresę Mosnę na podstawie „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

 

1115 - 1230 Pokaz wyrobu i pieczenia chleba, pokaz robienia pierogów,kawa i ciasto

 

1240 - 1315 Lekcje pokazowe:

 

  • plastyka: w klasie 2c - plakaty; w klasach starszych: „Bądź dobry jak chleb", malowanie na deskach i warzechach
  • lekcja informatyki - projektowanie fartucha kucharskiego,
  • pokaz filmu przygotowanego do Portugalii - „Polska kolacja" .

 

Przez cały Tydzień Comeniusa prezentacja prac uczniowskich w ramach przygotowań do Tygodnia Comeniusa - wystawy na korytarzach, dekoracje
w klasach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Koordynator Projektu - Bernadetta Utzig

 

Z-ca Koordynatora - Anna Oprządek

 

 

 

30 marca 2012 r. Koordynatorka |Bernadetta Utzig otrzymała WSPANIAŁĄ WIADOMOSC emailową OD KOORDYNATORKI WOJEWÓDZKIEJ PANI MAGDALENY ŻÓŁKIEWICZ.

A OTO EMAIL:

From: Magdalena Żółkiewicz

Date: 03/30/12 14:49:12

To: Bernadetta Utzig

Subject: tydzień Comeniusa

Informuję uprzejmie, że Państwa zgłoszenie imprezy związanej z Tygodniem Comeniusa zostało wybrane i - jako jedno z trzech w Małopolsce - wysłane do Agencji Narodowej Programu w Warszawie celem dalszego upowszechnienia

Z poważaniem
Magdalena Żółkiewicz
wojewódzki koordynator Programu Comenius

 

OGROMNIE SIĘ CIESZYMY I MOŻEMY POWIEDZIEĆ TYLKO JEDNO:

TO DLA NAS OGROMNE WYRÓŻNIENIE I ZASZCZYT! BARDZO DZIĘKUJEMY !

 

Opisałam Pani Magdalenie Żółkiewicz:

 

From: Bernadetta Utzig

Date: 2012-03-30 19:50:34

To: Magdalena Żółkiewicz

Subject: Re: Tydzień Comeniusa

 

 

Szanowna Pani Magdalena Żółkiewicz

Wojewódzki Koordynator Programu Comenius

Jesteśmy zaszczyceni Państwa decyzją o wyborze naszego Projektu oraz imprezy towarzyszącej w ramach Tygodnia Comeniusa dnia 07 maja 2012 r.. To dla nas ogromne wyróżnienie i zobowiązanie jednocześnie. Dołożymy wszelkich starań by to wydarzenie w naszej szkole przyniosło spodziewane rezultaty i by poprzez rozpowszechnienie naszych działań motywowało także inne środowiska szkolne do tak fascynującej przygody z Comeniusem!

Ponawiam jeszcze raz zaproszenie do naszej szkoły dla Pani oraz Małopolskiego Kuratora Pana Aleksandra Palczewskiego!

Z wyrazami szacunku oraz gorącymi pozdrowieniami z Chrzanowa

Koordynatorka Bernadetta Utzig

W dniu 7 maja 2012 r. zorganizowaliśmy koncert z prezentacją rezultatów ośmiomiesięcznej pracy nad projektem Comenius 2011-2013. Na naszą imprezę przybyli Przedstawiciele Władz Lokalnych, Oświatowych, Stowarzyszenie Bł. Brata Alberta, Przedstawiciele Rady Rodziców, Rodzice, nauczyciele. Koordynatorka, Bernadetta Utzig przedstawiała dotychczasowe rezultaty i przebieg projektu, została zaprezentowana Kronika Projektu. Program artystyczny uświetnili nasi szkolni piosenkarze. Byliśmy także widzami przedstawienia „Jak oni jadali" i filmu, nagranego przez uczniów w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Uczniowie starali się przekazać tradycje żywieniowe naszych przodków w oparciu o fragmenty z „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

 

W ramach Tygodnia Comeniusa, dnia 7 maja 2012 r. został zorganizowany pokaz robienia pierogów. Przybyła na to wydarzenie pani z „Karczmy Zagroda", prezentowała uczniom Szkoły Podstawowej nr 8 w Chrzanowie sposób wykonania pierogów, następnie uczniowie próbowali swoich sił w lepieniu pierogów. Zostało przygotowanych mnóstwo pierogów, degustowali: Pan Burmistrz Miasta Chrzanowa Ryszard Kosowski, dyrektorzy szkoły, Naczelnik Wydziału Oświaty w Chrzanowie, członkowie Rady Rodziców,  uczniowie, nauczyciele. Lepieniu pierogów przyglądała się chrzanowska telewizja, która w specjalnym wydaniu przekazała relację ze spotkania.

Drugi rodzaj warsztatów został przygotowany przez piekarnię pana Marka Kosowskiego, który prezentował kolejne etapy przygotowania chleba. Dzieci wykonywały własnoręcznie bułeczki i piekły je w wypożyczonym przez zaprzyjaźniony sklep piecu.

 

Równocześnie odbywały się warsztaty plastyczne, Podopieczni Stowarzyszenia Bł. Brata Alberta wspólnie z naszymi uczniami malowali deski kuchenne, warzechy oraz ozdabiali je techniką decoupage. Były prześliczne, część z nich została zawieziona do Portugalii na trzecią wizytę projektu Comenius i zostały przekazane jako prezenty dla Partnerów. Wzbudziły prawdziwą radość i uznanie.

Uczniom bardzo podobały się te warsztaty, które dołączone zostały do dodatkowych działań wyróżnionego upowszechnieniem rezultatów projektu Comenius. Nasze wydarzenie docenili także przybyli Goście z Burmistrzem Miasta Chrzanowa na czele. Goście, którzy przybyli na nasze wydarzenie „Smak chleba" zostali ugoszczeni lunchem przygotowanym przez firmę „Smakosz". Ten bardzo smaczny posiłek zakończył nasze wydarzenie. Rezultatem spotkania było rozwinięcie wiedzy na temat przygotowywania posiłków, praca indywidualna i w grupie, poznanie smaków regionalnej kuchni.

Dla przybyłych Gości Koordynatorka przygotowała specjalne podziękowanie:

 

 

 


 

Our project on TV

 
MAJÓWKA Z COMENIUSEM! Wspólnie świętujmy europejską współpracę szkół!

MAJÓWKA Z COMENIUSEM! Wspólnie świętujmy europejską współpracę szkół! | Program Comenius

W pierwszych dniach maja wiele polskich szkół uczestniczących w programie Comenius organizuje dni europejskie, realizowane są ważne działania projektowe, odbywają się wizyty partnerów zagranicznych i wydarzenia międzyszkolne. Majówka z Comeniusem to doskonała okazja, aby opowiedzieć o tym, co dzieje się w Państwa szkole, nadać europejską rangę lokalnym wydarzeniom, pochwalić się rezultatami Państwa projektów. W tym roku dodatkowo świętujemy 15-lecie programu i 25-lecie programów europejskich w Polsce – warto wykorzystać ten czas na podsumowanie efektów Państwa pracy.

W zeszłym roku we współpracy z wojewódzkimi koordynatorami programu Comenius, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń odbywających się w całej Polsce w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach edukacyjnych realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne. Interaktywną mapę ze szczegółowymi oznaczeniami miejsc, w których się spotkaliśmy, znajdą Państwo tutaj – na fioletowo oznaczono wydarzenia organizowane przez szkoły, przedszkola i społeczności lokalne; kolorem różowym wyróżniliśmy spotkania organizowane przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” i naszych partnerów strategicznych. W 2012 roku w ramach Majówki z Comeniusem odbyło się 51 ciekawych wydarzeń organizowanych przez szkoły w całej Polsce (na zdjęciu mogą Państwo zobaczyć uczniów Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy), 7 wydarzeń organizowanych przez polską Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”, 2 konferencje organizowane przez koordynatorów wojewódzkich. Naszym fotoreporterom udało się odwiedzić dwa lokalne wydarzenia w Złotoryi i Morawicy, organizowane przez szkoły zaangażowane w Partnerskie Projekty Szkół.

W tym roku zmieniamy formułę: czekamy na krótkie relacje z wydarzeń bezpośrednio od Państwa. Prosimy o przesyłanie tekstów i zdjęć na adres jplachecka@frse.org.pl do końca maja.

Od Państwa zależy, w jaki sposób opowiedzą nam Państwo o tegorocznej Majówce z Comeniusem – może to być wywiad, reportaż, wypowiedź uczestnika, opowiadanie, artykuł, felieton. Najciekawszą relację opublikujemy w kwartalniku FRSE „Europa dla Aktywnych”. O Państwa działaniach poinformujemy także poprzez stronę www.comenius.org.pl.

Zapraszamy do odwiedzania profilu FRSE na facebooku www.facebook.com/FRSE.fb, zamieszczania zdjęć i dzielenia się swoimi doświadczeniami z Majówki z Comeniusem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, warsztatach, piknikach, debatach i innych działaniach, których autorami są nauczyciele, uczniowie (a czasem także przedszkolaki!), ich rodzice, lokalne społeczności. Majówka z Comeniusem to najlepszy czas na to, aby dowiedzieć się, jak współpraca europejska zmienia polską edukację. Przedstawiciele Narodowej Agencji spotkają się z Państwem podczas wiosennych spotkań monitoringowych organizowanych w całej Polsce, wspólnie z koordynatorami wojewódzkimi opowiemy Państwu o korzyściach płynących ze współpracy europejskiej w obszarze edukacji w czasie konferencji promujących program „Uczenie się przez całe życie” i upowszechniających jego rezultaty. Jak co roku, będziemy także obecni na organizowanej w Warszawie 11 maja Paradzie Schumana. W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – zapraszamy do świętowania razem z nami!

 

 

 

 


     News
     Main Page
     Our Logo
     Our Project
     Our Recipes
     COOKBOOK
     OUR COMMON PRODUCTS
     Our project on TV
     WE STUDY LANGUAGES
     Comenius Corner
     Special food for special occasions
     BREAKFAST
     LUNCH
     DINNER
     SUPERSTITIONS and FORBIDDEN FOOD


     The first visit in Poland
     The second visit in Cyprus
     The third meeting in Portugal
     The fourth meeting - TURKEY
     The fifth meeting - BULGARIA
     The sixth meeting - ITALY
     7 th May 2012 in Poland


LIOOSYS CMS - web content management